Въпросник за клиенти

Welcome to your Въпросник за клиенти

1. Твоите имена

2. Имейл

3. Какво постигна от последната ни среща до сега?

4. Какво възнамеряваше да постигнеш, но не успя? Защо?

5. Върху какво искаш да се фокусираме на предстоящата ни среща – отговори и насоки, които търсиш?

6. Какво е текущото ти състояние в този момент

Въпросник

Име и фамилия

Имейл:

1. Бихте ли се описала:

2. Кои са Вашите топ 3 цели за следващите 12 месеца:

3. Какво смятате, че Ви е спирало досега, за да постигнете резултатите, които искате:

4. Семейно положение:

5. На каква възраст са Вашите децата:

6. Каква е Вашата професия:

7. Имате ли собствен бизнес?

8. Имате ли спестявания, инвестиции, пасивни доходи? (въпросът е свързан с Модул: Лични финанси, но не е задължителен)

9. Какво конкретно искате да подобрите в себе си, взаимоотношенията с децата, личните финанси и Вашия бизнес или работа през следващите 12 месеца:

Име
Имейл адрес