Въпросник за клиенти

Welcome to your Въпросник за клиенти

1. Твоите имена

2. Имейл

3. Какво постигна от последната ни среща до сега?

4. Какво възнамеряваше да постигнеш, но не успя? Защо?

5. Върху какво искаш да се фокусираме на предстоящата ни среща – отговори и насоки, които търсиш?

6. Какво е текущото ти състояние в този момент

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *