Въпросник

Име и фамилия

Имейл:

1. Бихте ли се описала:

2. Кои са Вашите топ 3 цели за следващите 12 месеца:

3. Какво смятате, че Ви е спирало досега, за да постигнете резултатите, които искате:

4. Семейно положение:

5. На каква възраст са Вашите децата:

6. Каква е Вашата професия:

7. Имате ли собствен бизнес?

8. Имате ли спестявания, инвестиции, пасивни доходи? (въпросът е свързан с Модул: Лични финанси, но не е задължителен)

9. Какво конкретно искате да подобрите в себе си, взаимоотношенията с децата, личните финанси и Вашия бизнес или работа през следващите 12 месеца:

Име
Имейл адрес