Въпросник

Име и фамилия
Имейл:
1. Бихте ли се описала:
2. Кои са Вашите топ 3 цели за следващите 12 месеца:
3. Какво смятате, че Ви е спирало досега, за да постигнете резултатите, които искате:
4. Семейно положение:
5. На каква възраст са Вашите децата:
6. Каква е Вашата професия:
7. Имате ли собствен бизнес?
8. Имате ли спестявания, инвестиции, пасивни доходи? (въпросът е свързан с Модул: Лични финанси, но не е задължителен)
9. Какво конкретно искате да подобрите в себе си, взаимоотношенията с децата, личните финанси и Вашия бизнес или работа през следващите 12 месеца:
Име
Имейл адрес