Видео уроци: Модул 2 – Активно слушане и успешна комуникация. Отношения Майка – Дете. v.2

Видео уроци: Модул 1 – Спокоен ум, щастлива майка v.2

Видео уроци: Модул 1 – Спокоен ум, щастлива майка v.1