Видео уроци: Модул 2 – Активно слушане и успешна комуникация. Отношения Майка – Дете. v.1

Module 1 Въведение в модул 2: Отношения Майка - Дете
Unit 1 Въведение в Модул 2: Отношения Майка - Дете
Module 2 Допълнителни ресурси към модула
Unit 1 Осъзнато родителство
Unit 2 Споделено време с децата
Unit 3 Триъгълник внимание-помощ-контрол
Unit 4 Децата са като водата
Module 3 Урок 1: Безусловна любов, повече енергия
Unit 1 Въведение в урок 1: Вътрешна хармония "Безусловна любов, повече енергия"
Unit 2 Задача 1: Моето дете е...
Unit 3 Задача 2: Безусловно приемане
Unit 4 Задача 3: Помощ от родител
Unit 5 Задача 4: Дишане "Пчела"
Unit 6 Задача 5: Благодарност аз-дете
Module 4 Урок 2: Активно слушане, повече енергия
Unit 1 Въведение в урок 2: Вътрешна хармония "Активно слушане, повече енергия"
Unit 2 Задача 1: Моето дете е...
Unit 3 Задача 2: Как се слуша детето?
Unit 4 Задача 3: Какво ни пречи да слушаме детето?
Unit 5 Задача 4: Чувставата на родителите. Аз-съобщението
Unit 6 Задача 5: Дишане "Пчела"
Unit 7 Задача 6: Масаж на точката "Юн Цюан"
Unit 8 Задача 7: Благодарност аз-дете
Unit 9 Допълнителни ресурси: Лечение с майчина любов
Module 5 Урок 3: Повече спокойствие, повече енергия
Unit 1 Въведение в урок 3: Вътрешна хармония "Повече спокойствие, повече енергия"
Unit 2 Задача 1: Моето дете е...
Unit 3 Задача 2: Как се решават конфликтите?
Unit 4 Задача 3: Диафрагмено дишане
Unit 5 Задача 4: "Превключвател" - техника за отстраняване на лошите мисли
Unit 6 Задача 5: Дишане "Пчела"
Unit 7 Задача 6: Слънчев поздрав за деца
Unit 8 Задача 7: Благодарност аз-дете