Видео уроци: Модул 3 – Личните финанси. Живот, който обичате с бюджет, който можете да си позволите. v.1

Module 1 Въведение в модул 3: Лични финанси
Unit 0 Въведение в модула
Module 2 Допълнителни ресурси към модула
Unit 0 Изгради идентичност
Unit 0 Медитация "Изобилие"
Module 3 Урок 1: Добра нагласа, повече пари
Unit 0 Въведение в урок 1: Добра нагласа, повече пари
Unit 0 Нагласа към парите
Unit 0 Медитация "Чакра на волята"
Unit 0 Дишане "Слънчев център"
Unit 0 Благодарност-пари
Module 4 Урок 2: Спокоен ум, повече пари
Unit 0 Въведение в урок 2: Спокоен ум, повече пари
Unit 0 Съгласие с парите
Unit 0 Разпределение на парите
Unit 0 Анализ на разходите. Анализ приходи - разходи
Unit 0 Благодарност - пари
Module 5 Урок 3: Добри умения, повече пари
Unit 0 Въведение в урок 3: Добри умения, повече пари
Unit 0 Алтеративни източници на приходи
Unit 0 Управление на парите
Unit 0 Стратегически анализ на ресурсите
Unit 0 Благодарност - пари