Видео уроци: Вътрешна хармония

Module 1 Модул 1: Спокоен ум, щастлива майка
Unit 1 Въведение в Модул 1: Спокоен ум, щастлива майка
Unit 2 Въведение в урок 1: Спокоен ум, повече енергия
Unit 3 Задача 1: Прошка
Unit 4 Задача 2: Слънчев поздрав
Unit 5 Задача 3: Дихателни практики - Нади шодан и Капалабати
Unit 6 Задача 4: Благодарност
Unit 7 Допълнителни ресурси към модула: Партньорски взаимоотношения
Unit 8 Китайското изкуство за подредба на дома "Фенг шуй" в помощ на партньорските взаимоотношение
Unit 9 Как да върнем силата на мъжа?
Unit 10 Думата на мъжа се слуша отвън на вратата, а тази на жената - от вътре на вратата
Unit 11 Въведение в урок 2: Спокоен ум, повече подкрепа
Unit 12 Задача 1: Писмата на малкото дете
Unit 13 Задача 2: Писмата на голямата жена
Unit 14 Задача 3: Безусловно приемане на родителите
Unit 15 Задача 4: Родителска благословия
Unit 16 Въведение в урок 3: Спокоен ум, повече любов
Unit 17 Задача 1: Любов към себе си
Unit 18 Задача 2: Лични граници
Unit 19 Задача 3: Едноминутна медитация
Unit 20 Задача 3: Благодарност към себе си
Unit 21 Задача 5: Лека нощ
Module 2 Модул 2: Активно слушане и успeшна комуникация. Отношения Майка - Дете
Unit 1 Въведение в модул 2: Активно слушане и успешна комуникация. Отношения Майка – Дете
Unit 2 Допълнителни ресурси към модула
Unit 3 Въведение в урок 1: Безусловна любов, повече енергия
Unit 4 Задача 1: Моето дете е...
Unit 5 Задача 2: Безусловно приемане
Unit 6 Задача 3: Помощ от родител
Unit 7 Задача 4: Дишане "Пчела"
Unit 8 Задача 5: Благодарност аз-дете
Unit 9 Въведение в урок 2: Активно слушане, повече енергия
Unit 10 Задача 1: Моето дете е...
Unit 11 Задача 2: Как се слуша детето?
Unit 12 Задача 3: Какво ни пречи да слушаме детето?
Unit 13 Задача 4: Чувствата на родителите. Аз-съобщението
Unit 14 Задача 5: Дишане "Пчела"
Unit 15 Задача 5: Масаж на точка "Юн Цюан"
Unit 16 Задача 7: Благодарност аз-дете
Unit 17 Допълнителен ресурс: Лечение с майчина любов
Unit 18 Въведение в урок 3: Повече спокойствие, повече енергия
Unit 19 Задача 1: Моете дете е....
Unit 20 Задача 2: Как се решават конфликтите?
Unit 21 Задача 3: Диафрагмено дишане
Unit 22 Задача 4: "Превключвател" - техника за отстраняване на лошите мисли
Unit 23 Задача 6: Слънчев поздрав за деца
Unit 24 Задача 7: Благодарност аз-дете
Module 3 Модул 3: Лични финанси. Живот, който обичате с бюджет, който можете да си позволите
Unit 1 Въведение в модул 3: Личните финанси. Живот, който обичате с бюджет, който можете да си позволите
Unit 2 Допълнителни ресурси към модула
Unit 3 Изгради идентичност
Unit 4 Медитация "Изобилие"
Unit 5 Въведение в урок 1: Добра нагласа, повече пари
Unit 6 Задача 1: Нагласа към парите
Unit 7 Задача 2: Медитация "Чакра на волята"
Unit 8 Задача 3: Дишане "Слънчев център"
Unit 9 Задача 4: Благодарност-пари
Unit 10 Въведение в урок 2: Спокоен ум, повече пари
Unit 11 Задача 1: Съгласие с парите
Unit 12 Задача 2: Разпределение на парите
Unit 13 Задача 3: Анализ на разходите. Анализ приходи-разходи
Unit 14 Задача 4: Благодарност-пари
Unit 15 Въведение в урок 3: Добри умения, повече пари
Unit 16 Задача 1: Алтернативни източници на приходи
Unit 17 Задача 2: Управление на пари
Unit 18 Задача 3: Стратегически анализ на ресурсите
Unit 19 Задача 4: Благодарност-пари
Module 4 Модул 4: Малките тайни за постигането на големите цели
Unit 1 Въведение в Модул 4: Малките тайни за постигането на големите цели
Unit 2 Въведение в урок 1: Спокоем ум, повече успех
Unit 3 Задача 1: Анализирай дупката. Изгради визия
Unit 4 Задача 2: Преодоляване на ограничаващи убеждения
Unit 5 Задача 3: Преодоляване на страховете, които те спират
Unit 6 Задача 4: Силата на решенията
Unit 7 Задача 5: Диаграмата How-how
Unit 8 Задача 6: Благодарност-успех
Unit 9 Въведение в урок 2: Повече фокус, повече успех
Unit 10 Задача 1: Фокус върху резултата
Unit 11 Задача 2: Силата на седмичното планиране
Unit 12 Задача 3: Изгради навик за продуктивност
Unit 13 Задача 4: Постави се в топ състояние
Unit 14 Задача 5: Благодарност - успех
Unit 15 Задача 6: Йога нидра
Unit 16 Въведение в урок 3: Привлекателна личност, повече успех
Unit 17 Задача 1: Бъди привлекателна личност
Unit 18 Задача 2: Стани лидер
Unit 19 Задача 3: Изгради времева перспектива
Unit 20 Задача 4: Благодарност - успех
Unit 21 Задача 5: Йога нидра