Накратко за Мирослава Георгиева

Аз съм Мирослава Георгиева – психолог и холистичен консултант. Завърших магистърската си степен по психология през 2011 година, а през 2012 се сертифицирах в когнитивно поведенческа психотерапия .  През 2013г. започнах работа като психолог в лаборатория за провеждане на психологически изследвания. През 2014 г. създадох своята индивидуална практика като психолог консултант.  Преминах различни обучителни курсове, с които подобрявам професионалната си практика. Едни от тях са специализация в когнитивно поведенческата терапия, емоционална интелигентност, психосоматика и тета хийлинг.  Подобряването на професионалните умения и увеличаването на квалификацията ми е важна част от моята работа.

Мирослава Георгиева е представена в: