Безплатен чеклистБезплатен чеклист:

“Какъв тип работеща майка съм?”

Изтеглете го и открийте:

✓ умеете ли да поставяте и постигате цели си;
✓ осъзнато и пълноценно ли отглеждате децата си;
✓ кой е основният Ви проблем като работеща майка.